Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh

Phát huy chức năng “đội quân chiến đấu”, trong những năm qua lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn phát huy vai trò là lực lượng tiên phong, mũi nhọn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và giữ...

Phản bác luận điệu “việc xử lý cán bộ tạo ra những bất ổn chính trị”

(TG) - Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết, kiên trì xử lý những cán bộ vi phạm quy định...

Thói đạo đức giả và bộ mặt thật của chủ nghĩa cá nhân – Bài 2: Diệt trừ thói đạo đức giả là diệt...

Chỉ có quét sạch chủ nghĩa cá nhân, thói đạo đức giả, tích cực rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chí công vô tư, thực hiện tốt bổn phận, nâng cao lòng tự trọng của mỗi cán...

Thói đạo đức giả và bộ mặt thật của chủ nghĩa cá nhân-Bài 1: Thói đạo đức giả – kẻ thù của nhân dân...

“Đạo đức giả”-dân gian hay gọi là thói đạo đức giả, là những hành vi dùng vỏ bọc đạo đức bề ngoài; nói và làm những điều tưởng như chuẩn mực, giống y như những người có đạo đức,...

Giải pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ an ninh tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện...

Trong những năm qua, việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng...

Không thể phủ nhận việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(TG) - Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điều này không chỉ làm cho tư...

Ngăn ngừa suy thoái từ lối sống sính ngoại, bài nội

Sự việc một trường quốc tế ở phía Nam cho học sinh đọc tài liệu tham khảo bằng truyện khiêu dâm đã gây xôn xao dư luận những ngày qua. Hồi chuông báo động về tình trạng lệch chuẩn...

“Lấy dân làm gốc” – nguyên tắc nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam

Xây dựng thành công chế độ xã hội chủ nghĩa dân chủ, tiến bộ, văn minh là mong muốn, khát vọng, mục tiêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Để thực hiện được mục tiêu, khát...

Cảnh giác với chiêu trò mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng

(ĐCSVN) - Những ngày gần đây, mạng xã hội dậy sóng nhiều tin đồn xuyên tạc sự thật, với tần suất lan truyền chóng mặt, gây tác hại đến công chúng tiếp nhận thông tin. Thực chất thì những...

Cần tiếp tục đẩy lùi “bệnh thành tích”

Từ rất sớm (năm 1927) trong tác phẩm “Đường cách mệnh” Bác Hồ đã dành những trang đầu tiên để nói về tư cách của người cách mạng cảnh báo cán bộ, đảng viên, trong đó có tiêu chuẩn...

Văn bản chỉ đạo điều hành

Trích yếuFile đính kèm
Cuốn tài liệu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"KQKTDT PCTNTC gop phan XD Dang&NN-TBT.NPT
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 202506-CtrTU Chuong trinh hanh dong thuc hien NQ DH(duongntttu)(08.01.2021_15h38p08).signed
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025NQ Dai hoi Dang bo tinhKQKTDT PCTNTC gop phan XD Dang&NN-TBT.NPT
Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngHD-97-BTGTW
Quy định về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ ĐảngQD-99-TW
Quy định về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bảnQD-100-TW
Quy định về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chíQĐ 101 TW
Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gon, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"KL-50-BCT
Định hướng tuyên truyền tháng 5/2023Định hướng tuyên truyền tháng 5.2023
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh26-TU. Chi thi day manh thuc hien De an 06
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hút, hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnhCT 27_CTTU
Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối Dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025.ĐA 06
Hướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023HDVHVN CỦA TW
Hướng dẫn tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.HDTT quy hoạch tổng thể
V/v tăng cường các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước1121. Vb-thực-hiện-Công-điện-397CĐ-TTg-ngày-13-5-2023-của-Thủ-tướng-Chính-phủ
Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nướcCV nắng nóng
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng08-Chuong-trinh-hanh-dong-NQ-DH13-_khoinqtu-09-08-2021_15h31p25(11.08.2021_10h29p01)_signed (1)
Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộKết luận số 54-KLTW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐTW
Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030
Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 4/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030
Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng01-CTTU ve tang cuong su lanh dao PCTN.signed
Chương trình hành động (bổ sung) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngChương trình hành động (bổ sung) thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh, NQ ĐH Đảng XIII
Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045NQ phát triển thành phố BK
Nghị quyết về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giai đoạn 2021 - 2025NQ 17 về tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên
Kết luận về việc tiếp tục thực hiện phong trào "Dân vận khéo"03KLTU.signed tiếp tục thực hiện Dân vận khéo
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập chi bộ Chí Kiên (22/9/1943-22/9/2023)TU-KH kỷ niệm 80 năm Chi bộ Chí Kiên
Thông báo nội dung Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 54(khóa XII),nhiệm kỳ 2020-2025TB họp BTV lần thứ 54
Hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư về Cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ ĐảngHD thực hiện QĐ99
Thực hiện Quy định của Ban Bí thư về Cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ ĐảngHD thực hiện QĐ99
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2023)TU-KH kỷ niệm 80 năm Chi bộ Chí Kiên
Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mớidocument (95)
Quy định của Bộ chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ươngQuy định về chuc nang, nv, quyen han cua dang doan, ban can su dang TW
Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnChỉ thị về thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 Chỉ thị 22 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp
Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộKết luận số 54 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99
Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mớiChỉ thị 23 cua Ban Bí thư ve dam bao trat tu, ATGT
Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cườngxây dựng,củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnhChỉ thị Về tăng cườngxây dựng,củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh
Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnhCT về khoa học công nghệ
Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu (khóa XII) về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025Nghị quyết về chương trình mục tiêu quốc gia
Quy chế về phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụkiểm tra, giám sát, thi hành kỷluật của Đảng đối với tổchức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thành phốQuy chế 42 của Tỉnh ủy phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện, thành ủy
Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029Chỉ thị về ĐH MTTQ các cấp, ĐH MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029
Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tớiKết luận HN BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 về kết quả giữa nhiệm kỳ
Kết luận của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Namdocument - 2023-07-14T133530.431
Quy định về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ươngdocument - 2023-07-31T133742.304
Về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh document - 2023-08-11T141116.063
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng1694 kem KL so 61 cua BCH TW
Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trịQuy định 124
Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập Kết luận 62
Chỉ thị về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh document - 2024-01-26T084133.413
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới 221. KH thuc hien NQ 41. Ban tin trinh ky
Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh làn thứ 14 (Khóa XII) về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030document - 2024-01-26T085544.849
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 (khóa XIII) về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 270
Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mớiCT30.BBT. Tuyen truyen mieng
Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đạidocument (3)KL 72 của Bộ Chính trị
Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mớiKL70.BCT. The duc, the thao
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc 3. CTHD28.TU. Thuc hien NQ43 cua BCHTW khoa XIII
Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-KH/TU về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc6.KH235.TU.Thuc hien CT28 cua BCT ve cham soc, giao duc, bao ve tre em
Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông
Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới"
Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Bể 11.KL274.TU.BTVTU lam viec voi BTVHU Ba Be
Quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp công tác giữa Đảng ủy Các cơ quan tỉnh với Đảng ủy Công an tỉnh trong thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ1.QC44.TU. Phoi hop giua ĐU CCQ tinh voi CA tinh
Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 02/4/2024 về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới 2.KH241.TU.Thuc hien KL70 cua BCT ve TDTT
Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa XII) sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới7.KH245.TU.Thuc hien NQ46 cua BCT ve Hoi Nong dan
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam""Sach XD va PT nen doi ngoai ngoai giao cay tre. Nguyen Phu Trong
Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 8.KL69 cua BCT. Ve khoa hoc cong nghe
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong thực hiện Đề án "Mỗi xã, phường một sản phẩm" trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại 2.KH248.TU.Thuc hien KL72 cua BCT ve thuc hien NQ13
Quyết định của Ban Bí thư về ban hành Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện 3.Quyet dinh 143.BBT.Quy che lam viec mau cua cap uy cap huyen
Quy định của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 4.Quy dinh 145.BCT.Che do boi duong, cap nhat kien thuc, ky nang LĐ quan ly cac cap
Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 5. KL79.BCT. Tiep tuc thuc hien NQ43 cua BCT khoa XII
Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh6. Quy dinh 146.BBT. Chuc nang, nhiem vu cua dang doan, BCS Dang cap tinh
Quyết định của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước7. QĐ147.BBT. Quy che lv mau cua ĐU cap tren co so trong DN nha nuoc
Quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới 8.Quy dinh 144.BCT. Chuan muc dao duc CM cua can bo, dang vien giai doan moi
Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản2070 kem Sao y so 412-SYTU (Sao y Chi thi so 32 cua TW)
Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới1.CT34.BBT.Tang cuong LĐ doi voi ct phat trien nha o XH trong tinh hinh moi
Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước2.Quy dinh 148.BCT.Tham quyen nguoi dung dau ve tam dinh chi CB cap duoi. ban chuan
Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường3. KL81.BCT. Chu dong ung pho bien doi khi hau

Bộ đếm truy cập

549143
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support