CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. THÔNG TIN CHUNG
– Địa chỉ: Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
– Điện thoại: 0209 3 870 718
– Fax: 0209 3 870 115
– Email: tinhuy@backan.gov.vn

II. THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

Đồng chí: HOÀNG DUY CHINH
Ngày, tháng, năm sinh: 15/9/1968
Dân tộc: Tày
Trình độ chuyên môn: Đại học Pháp lý; Thạc sĩ Luật học
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn
Đồng chí: PHƯƠNG THỊ THANH
Ngày, tháng, năm sinh: 21/3/1967
Dân tộc: Nùng
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Đồng chí: NGUYỄN ĐĂNG BÌNH
Ngày, tháng, năm sinh: 08/5/1978
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế quốc dân; Tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành kinh tế phát triển.
Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

III. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (xếp theo thứ tự A-B-C)

 • Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
 • Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn.
 • Cù Ngọc Cường, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn.
 • Ma Từ Đông Điền, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 • Hoàng Lục Do, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 • Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 • Nguyễn Đình Huỳnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 • Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 • Trần Thị Lộc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 • Lường Đức Thắng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 • Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
 • Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
 • Lê Dược Trung, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 • Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
 • Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh.

IV. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (XẾP THEO THỨ TỰ A-B-C):

 • Hoàng Hà Bắc, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Kạn
 • Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
 • Dương Hữu Bường, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
 • Lèng Văn Chiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
 • Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn.
 • Vũ Đức Chính, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
 • Nông Bình Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn.
 • Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn.
 • Lương Văn Cường, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh.
 • Hà Thị Đào, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp.
 • Ma Từ Đông Điền, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 • Hoàng Lục Do, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 • Vi Hồng Dương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
 • Đỗ Thị Hiền, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bạch Thông.
 • Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 • Trần Công Hòa, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Lê Văn Hội, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ.
 • Hà Sỹ Huân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 • Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 • Hà Thị Liễu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
 • Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 • Đồng Văn Lưu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Tạc Văn Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế.
 • Hồ Thị Kim Ngân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn.
 • Vi Văn Nghĩa, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 • Nông Quang Nhất, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
 • Hoàng Thanh Oai, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Triệu Thị Thu Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.
 • Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Bàn Văn Thạch, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
 • Hà Sỹ Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công thương.
 • Lường Đức Thắng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
 • Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn.
 • Ma Trương Thiêm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh.
 • Hoàng Văn Thiên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
 • Triệu Thị Thuý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 • Dương Ngọc Thuyết, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Ba Bể.
 • Hà Đức Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chợ Đồn.
 • Hà Văn Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch.
 • Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
 • Lê Dược Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 • Hà Văn Trường, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh.
 • Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
 • Hà Văn Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
 • Dương Văn Tuyến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Pác Nặm.
 • Triệu Đức Văn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới.

V. CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025:

 • Lê Dược Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XII:

 • Vi Văn Nghĩa, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 • Lưu Ngọc Tâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 • Phan Thị Nương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

VI. CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY KHÓA XII (XẾP THEO THỨ TỰ A-B-C):

 • Nguyễn Duy Chuyền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 • Hoàng Lục Do, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (kiêm chức).
 • Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 • Nguyễn Văn Mạnh, Phó Trưởng phòng điều hành Phòng Nghiệp vụ 1, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 • Hoàng Minh Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 • Ma Trương Thiêm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (kiêm chức).
 • Trương Văn Vĩnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy./.
Bài tiếp theoBản tin công tác xây dựng Đảng số 01/2023