Số hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày thángLoại văn bảnLĩnh vực văn bảnFile đính kèmDanh mục văn bản
Cuốn tài liệu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"Đảng Cộng SảnKQKTDT PCTNTC gop phan XD Dang&NN-TBT.NPTVăn bản của Trung Ương
06-CTr/TUChương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Tỉnh ủy tỉnh Bắc Kạn24/12/2020Chương trình06-CtrTU Chuong trinh hanh dong thuc hien NQ DH(duongntttu)(08.01.2021_15h38p08).signedVăn bản của Tỉnh
16-NQ/ĐHNghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025Tỉnh ủy tỉnh Bắc Kạn28/10/2020Nghị quyếtNQ Dai hoi Dang bo tinhKQKTDT PCTNTC gop phan XD Dang&NN-TBT.NPTVăn bản của Tỉnh
97-HD/BTGTWHướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngĐảng Cộng Sản08/3/2023Hướng dẫnHD-97-BTGTWVăn bản của Trung Ương
99-QĐ/TWQuy định về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ ĐảngĐảng Cộng Sản27/02/2023Quy địnhQD-99-TWVăn bản của Trung Ương
100-QĐ/TWQuy định về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bảnĐảng Cộng Sản28/02/2023Quy địnhQD-100-TWVăn bản của Trung Ương
101-QĐ/TWQuy định về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chíĐảng Cộng Sản28/02/2023Quy địnhQĐ 101 TWVăn bản của Trung Ương
50-KL/TWKết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gon, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"Đảng Cộng Sản28/02/2023Kết luậnKL-50-BCTVăn bản của Trung Ương
1153-CV/BTGTUĐịnh hướng tuyên truyền tháng 5/2023Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy21/4/2023Công vănĐịnh hướng tuyên truyền tháng 5.2023Văn bản của Tỉnh
26-CT/TUChỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnhTỉnh ủy Bắc Kạn28/4/2023Chỉ thị26-TU. Chi thi day manh thuc hien De an 06Văn bản của Tỉnh
27-CT/TUChỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hút, hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnhTỉnh ủy Bắc Kạn28/4/2023Chỉ thịCT 27_CTTUVăn bản của Tỉnh
06-Đa/TUĐề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối Dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025.Tỉnh ủy Bắc Kạn03/02/2023ĐA 06Văn bản của Tỉnh
88-HD/BTGTWHướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023Đảng Cộng sản27/12/2022Hướng dẫnHDVHVN CỦA TWVăn bản của Trung Ương
103-HD/BTGTWHướng dẫn tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.Đảng Cộng sảnHướng dẫnKhácHDTT quy hoạch tổng thể
3164/UBND-NNTNMTV/v tăng cường các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nướcUBND Tỉnh25/5/2023Công vănKhác1121. Vb-thực-hiện-Công-điện-397CĐ-TTg-ngày-13-5-2023-của-Thủ-tướng-Chính-phủVăn bản của Tỉnh
3164-UBND/NNTNMTVề việc tăng cường các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nướcUBND TỉnhCông vănCV nắng nóng
08-CTr/TUChương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngTỉnh ủy Bắc Kạn9/8/2021Chương trình08-Chuong-trinh-hanh-dong-NQ-DH13-_khoinqtu-09-08-2021_15h31p25(11.08.2021_10h29p01)_signed (1)Văn bản của Tỉnh
54-KL/TWKết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộĐảng Cộng sản9/5/2023Kết luậnKết luận số 54-KLTW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐTWVăn bản của Trung Ương
21-CT/TWChỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030Đảng Cộng sản4/5/2023Chỉ thịChỉ thị số 21 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030
21-CT/TWChỉ thị số 21-CT/TW ngày 4/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Đảng Cộng sản4/5/2023Chỉ thịChỉ thị số 21 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030Văn bản của Trung Ương
01-CT/TUChỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũngTỉnh ủy Bắc Kạn23/12/2020Chỉ thị01-CTTU ve tang cuong su lanh dao PCTN.signedVăn bản của Tỉnh
13-CTr/TUChương trình hành động (bổ sung) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngTỉnh ủy Bắc Kạn18/7/2022Chương trìnhChương trình hành động (bổ sung) thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh, NQ ĐH Đảng XIIIVăn bản của Tỉnh
29-NQ/TUNghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Tỉnh ủy Bắc KạnNghị quyếtNQ phát triển thành phố BKVăn bản của Tỉnh
17-NQ/TUNghị quyết về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giai đoạn 2021 - 2025Tỉnh ủy Bắc Kạn12/8/2021Nghị quyếtNQ 17 về tổ chức đảng, cán bộ, đảng viênVăn bản của Tỉnh
03-KL/TUKết luận về việc tiếp tục thực hiện phong trào "Dân vận khéo"Tỉnh ủy Bắc Kạn10/12/2020Kết luận03KLTU.signed tiếp tục thực hiện Dân vận khéoVăn bản của Tỉnh
178-KH/TUKế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập chi bộ Chí Kiên (22/9/1943-22/9/2023)Tỉnh ủy Bắc Kạn26/5/2023Kế hoạchTU-KH kỷ niệm 80 năm Chi bộ Chí KiênVăn bản của Tỉnh
1051-TB/TUThông báo nội dung Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 54(khóa XII),nhiệm kỳ 2020-2025Tỉnh ủy Bắc Kạn25/5/2023Thông báoTB họp BTV lần thứ 54Văn bản của Tỉnh
105-HD/BTGTWHướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư về Cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ ĐảngĐảng Cộng sảnHướng dẫnHD thực hiện QĐ99
105-HD/BTGTWThực hiện Quy định của Ban Bí thư về Cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ ĐảngĐảng Cộng sản29/5/2023Hướng dẫnHD thực hiện QĐ99
178-KH/TUKế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2023)Đảng Cộng sản26/5/2023Kế hoạchTU-KH kỷ niệm 80 năm Chi bộ Chí KiênVăn bản của Tỉnh
23-CT/TWVề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mớiĐảng Cộng sản25/5/2023Chỉ thịdocument (95)
Số 97-QĐ/TWQuy định của Bộ chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ươngĐảng Cộng sản07/02/2023Quy địnhQuy định về chuc nang, nv, quyen han cua dang doan, ban can su dang TWVăn bản của Trung Ương
Sô 02/CT-UBNDChỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnUBND Tỉnh14/6/2023Chỉ thịChỉ thị về thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnhVăn bản của Tỉnh
Số 22-CT/TWChỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 Đảng Cộng sản25/5/2023Chỉ thịChỉ thị 22 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấpVăn bản của Trung Ương
Số 54-KL/TWKết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộĐảng Cộng sản9/5/2023Kết luậnKết luận số 54 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99Văn bản của Trung Ương
Số 23-CT/TWChỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mớiĐảng Cộng sản25/5/2023Chỉ thịChỉ thị 23 cua Ban Bí thư ve dam bao trat tu, ATGTVăn bản của Trung Ương
03/CT-UBNDChỉ thị của UBND tỉnh về tăng cườngxây dựng,củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnhUBND Tỉnh16/6/2023Chỉ thịChỉ thị Về tăng cườngxây dựng,củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnhVăn bản của Tỉnh
Số 24-CT/TUChỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnhTỉnh ủy Bắc Kạn14/11/2022Chỉ thịCT về khoa học công nghệVăn bản của Tỉnh
Số 23-NQ/TUNghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu (khóa XII) về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025Tỉnh ủy Bắc Kạn16/12/2021Nghị quyếtNghị quyết về chương trình mục tiêu quốc giaVăn bản của Tỉnh
42-QC/TUQuy chế về phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụkiểm tra, giám sát, thi hành kỷluật của Đảng đối với tổchức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thành phốTỉnh ủy Bắc Kạn30/6/2023Quy chếQuy chế 42 của Tỉnh ủy phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện, thành ủyVăn bản của Tỉnh
28-CT/TUChỉ thị của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029Tỉnh ủy Bắc Kạn10/7/2023Chỉ thịChỉ thị về ĐH MTTQ các cấp, ĐH MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029Văn bản của Tỉnh
231-KL/TUKết luận Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tớiTỉnh ủy Bắc Kạn7/7/2023Kết luậnKết luận HN BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 về kết quả giữa nhiệm kỳVăn bản của Tỉnh
KL số 58-KL/TWKết luận của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt NamĐảng Cộng sản23/6/2023Kết luậndocument - 2023-07-14T133530.431
113-QĐ/TWQuy định về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ươngĐảng Cộng sản10/7/2023Quy địnhdocument - 2023-07-31T133742.304
114-QĐ/TWVề kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộĐảng Cộng sản11/7/2023Quy địnhTổ chức cán bộ
29-CT/TUvề tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tỉnh ủy Bắc Kạn8/8/2023Chỉ thịdocument - 2023-08-11T141116.063
61-KL/TWTiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừngĐảng Cộng sản17/8/2023Chỉ thị1694 kem KL so 61 cua BCH TW
124-QĐ/TWQuy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trịĐảng Cộng sản04/10/2023Quy địnhTổ chức cán bộQuy định 124
62-KL/TWKết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập Đảng Cộng sảnKết luậnKết luận 62
30-CT/TUChỉ thị về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tỉnh ủy Bắc Kạn23/01/2024Chỉ thịdocument - 2024-01-26T084133.413
221Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới Tỉnh ủy Bắc KạnKế hoạch221. KH thuc hien NQ 41. Ban tin trinh ky
271-KL/TUKết luận Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh làn thứ 14 (Khóa XII) về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030Tỉnh ủy Bắc Kạn29/12/2023document - 2024-01-26T085544.849
270-KL/TUHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 (khóa XIII) về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 Tỉnh ủy Bắc Kạn28/12/2023Kết luận270
30-CT/TWChỉ thị của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mớiĐảng Cộng sản05/02/2024Chỉ thịCT30.BBT. Tuyen truyen mieng
72-KL/TWKết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại23/02/2024document (3)KL 72 của Bộ Chính trị
70-KL/TWKết luận của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mớiĐảng Cộng sản31/01/2024Kết luậnKL70.BCT. The duc, the thao
28-CTr/TUChương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc Tỉnh ủy Bắc Kạn24/01/20243. CTHD28.TU. Thuc hien NQ43 cua BCHTW khoa XIII
234-KH/TUKế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tỉnh ủy Bắc Kạn08/3/2024Kế hoạch
235-KH/TUKế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-KH/TU về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúcTỉnh ủy Bắc Kạn08/3/2024Kế hoạch6.KH235.TU.Thuc hien CT28 cua BCT ve cham soc, giao duc, bao ve tre em
236-KH/TUKế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông Tỉnh ủy Bắc Kạn08/3/2024Kế hoạch
30-CTr/TUChương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mớiTỉnh ủy Bắc Kạn24/01/2024Chương trình
29-CTr/TUChương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới"Tỉnh ủy Bắc Kạn24/01/2024Chương trình
52-HD/BTGTUHướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy14/3/2024Hướng dẫn
Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
274-KL/TUKết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Bể Tỉnh ủy Bắc Kạn21/3/202411.KL274.TU.BTVTU lam viec voi BTVHU Ba Be
44-QC/TUQuy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp công tác giữa Đảng ủy Các cơ quan tỉnh với Đảng ủy Công an tỉnh trong thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộTỉnh ủy Bắc Kạn01/4/20241.QC44.TU. Phoi hop giua ĐU CCQ tinh voi CA tinh
KH241-KH/TU Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 02/4/2024 về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới Tỉnh ủy Bắc Kạn02/4/2024Kế hoạch2.KH241.TU.Thuc hien KL70 cua BCT ve TDTT
278-KL/TUKết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa XII) sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025Tỉnh ủy Bắc Kạn12/4/2024Kết luận
245-KH/TUKế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mớiTỉnh ủy Bắc Kạn16/4/20247.KH245.TU.Thuc hien NQ46 cua BCT ve Hoi Nong dan
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam""Sach XD va PT nen doi ngoai ngoai giao cay tre. Nguyen Phu Trong
69-KL/TWKết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế Đảng Cộng sản11/01/2024Kết luận8.KL69 cua BCT. Ve khoa hoc cong nghe
32-CT/TWChỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong thực hiện Đề án "Mỗi xã, phường một sản phẩm" trên địa bàn tỉnhTỉnh ủy Bắc Kạn09/5/2024Chỉ thị
248-KH/TUKế hoạch của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại Tỉnh ủy Bắc Kạn16/5/2024Kế hoạch2.KH248.TU.Thuc hien KL72 cua BCT ve thuc hien NQ13
143-QĐ/TWQuyết định của Ban Bí thư về ban hành Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện Đảng Cộng sản05/5/2024Quyết định3.Quyet dinh 143.BBT.Quy che lam viec mau cua cap uy cap huyen
145-QĐ/TWQuy định của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp Đảng Cộng sản10/5/2024Quy định4.Quy dinh 145.BCT.Che do boi duong, cap nhat kien thuc, ky nang LĐ quan ly cac cap
79-KL/TWKết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Đảng Cộng sản13/5/2024Kết luận5. KL79.BCT. Tiep tuc thuc hien NQ43 cua BCT khoa XII
146-QĐ/TWQuy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnhĐảng Cộng sản14/5/2024Quy định6. Quy dinh 146.BBT. Chuc nang, nhiem vu cua dang doan, BCS Dang cap tinh
147-QĐ/TWQuyết định của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nướcĐảng Cộng sản14/5/2024 Quyết định7. QĐ147.BBT. Quy che lv mau cua ĐU cap tren co so trong DN nha nuoc
144-QĐ/TWQuy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới Đảng Cộng sản09/5/2024Quy định8.Quy dinh 144.BCT. Chuan muc dao duc CM cua can bo, dang vien giai doan moi
32-CT/TWChỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sảnĐảng Cộng sản10/4/2024Chỉ thị2070 kem Sao y so 412-SYTU (Sao y Chi thi so 32 cua TW)
34-CT/TWChỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mớiĐảng Cộng sản24/5/2024Chỉ thị1.CT34.BBT.Tang cuong LĐ doi voi ct phat trien nha o XH trong tinh hinh moi
148-QĐ/TWQuy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nướcĐảng Cộng sản23/5/2024Quy định2.Quy dinh 148.BCT.Tham quyen nguoi dung dau ve tam dinh chi CB cap duoi. ban chuan
81-KL/TWKết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trườngĐảng Cộng sản04/6/2024Kết luận3. KL81.BCT. Chu dong ung pho bien doi khi hau
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support