Giao ban công tác dân vận quý I/2024 và sơ kết 01 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU

 

Sáng 04/4, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Thường trực Thành ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận quý I và sơ kết 01 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 03/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khối dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 – 2025”. Các đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

 

Trong quý I năm 2024, công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn đã đạt được những kết quả quan trọng. Các đơn vị, địa phương chủ động triển khai hiệu quả công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo và phong trào “Dân vận khéo”. Công tác dân vận của chính quyền được quan tâm triển khai thực hiện. Lực lượng vũ trang tiếp tục bám sát địa bàn, triển khai tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh bám sát nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy giao và nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, phối hợp tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024; phối hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tích cực thăm nắm tình hình tư tưởng, đời sống của đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn… qua đó góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền.

Toàn cảnh hội nghị

 

Tuy nhiên, việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận tại một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế; vẫn còn một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi công vụ chưa thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe, kịp thời giải quyết những quyền lợi chính đáng của Nhân dân; sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị ở cấp sở, ngành với địa phương trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận có mặt còn hạn chế.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành trao đổi, thảo luận những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện công tác dân vận và Đề án số 06-ĐA/TU.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được và đề nghị: Cấp ủy các cấp, các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình Nhân dân, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động, chương trình, dự án nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia. Chủ động rà soát, tự kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

 

 La Hương Thiệp, Ban Dân vận Tỉnh ủy

Bài trướcNâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo
Bài tiếp theoHội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn lần thứ 68