Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp của tỉnh quý I năm 2024

Trong quý I năm 2024, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực (PCTNTC) và cải cách tư pháp (CCTP) của tỉnh đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể như: Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai đồng bộ: bảo đảm quân số, vũ khí, phương tiện sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2024 đảm bảo số lượng; tổ chức 22 lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ; tuần tra, canh gác, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 286 lần với 1.158 lượt người tham gia… Lực lượng công an tiếp nhận và giải quyết 146 tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố, đã giải quyết xong 111 tin (đạt tỷ lệ 76%); điều tra, khám phá 56/60 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 93,3 %). Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát điều tra các vụ án hình sự 284 vụ, 330 bị can; quyết định truy tố 112 vụ, 160 bị can; tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết 272/571 vụ việc các loại (đạt 47,6%), còn 299 vụ việc đang giải quyết trong thời hạn luật định. Cục thi hành án dân sự đã thụ lý 1.239 việc với hơn 193 tỷ đồng… Kiểm lâm đã kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 86 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tịch thu 98m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 336 triệu đồng. Sở Tư pháp thẩm định 11 dự thảo văn bản QPPL, tham gia ý kiến 09 dự thảo văn bản QPPL… Quản lý thị trường thực hiện kiểm tra 71 vụ, xử lý vi phạm 30 vụ, xử phạt vi phạm hành chính hơn 174 triệu đồng. Thanh tra các cấp thực hiện 91 cuộc thanh tra, kiểm tra…

 

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo CCTP tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị giao ban công tác nội chính, PCTNTC và CCTP tỉnh quý I/2024

 

Để công tác nội chính, PCTNTC và CCTP của tỉnh đạt mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

 

Một là, các cơ quan, đơn vị bám sát kế hoạch của đơn vị mình và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; thanh tra, kiểm tra thực thi công vụ để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

 

Hai là, làm tốt công tác phối hợp, nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, phát hiện xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”. Triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng, chống tội phạm, đảm bảo xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật.

 

Ba là, tập trung tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thủ tục, trình tự quy định, tránh để tồn đọng kéo dài, vượt cấp.

 

Bốn là, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính; giữa các cơ quan nội chính với cấp uỷ, chính quyền các huyện, thành phố trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, PCTNTC và CCTP.

 

Năm là, tiếp tục lãnh đạo việc xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tập trung giải quyết hiệu quả các tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; hạn chế đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ giữa các cơ quan tố tụng, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Quan tâm hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan tư pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCTP.

 

Sáu là, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, thi hành án; giải quyết tin báo, tố giác tội phạm theo thẩm quyền. Các cơ quan tố tụng tăng cường công tác phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Nông Thị Diệu, Ban Nội chính Tỉnh ủy

Bài trướcChủ tịch Quốc hội gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc
Bài tiếp theoHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 15 khóa XII