Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp thứ 8

Chiều 27/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 8. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo, trong quý I/2024, các thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác PCTNTC năm 2024 của cá nhân. Một số kết quả hoạt động nổi bật, như: Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành các quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tư pháp. Thanh tra các đơn vị thực hiện 91 cuộc thanh tra. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tiếp nhận, xử lý, giải quyết các nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Đưa ra xét xử 01 vụ án/10 bị cáo thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Ban Nội chính Tỉnh ủy – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng trong hoạt động tố tụng, thi hành án và trong hoạt động kiểm tra, thanh tra; triển khai thực hiện Kết luận phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC; ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC đối với công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC thành pháp luật của Nhà nước.

 

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh phát biểu tại phiên họp

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác PCTNTC theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch của cá nhân năm 2024 trong đó cần tập trung kiểm tra, nắm tình hình các lĩnh vực, địa bàn được phân công để chấn chỉnh, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; các cơ quan tố tụng của tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong đó kết thúc giải quyết 2 vụ án trong quý II năm 2024; giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Nông Triệu Phi, Ban Nội chính Tỉnh uỷ

Bài trướcSôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên
Bài tiếp theo“Đồng chí Nguyễn Lương Bằng – Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”