Tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2023

 

Chiều ngày 04/01/2024, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Luật gia tỉnh; Thường trực các huyện ủy, thành ủy và lãnh đạo các cơ quan khối nội chính tỉnh.

 

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, ổn định; các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) và cải cách tư pháp (CCTP) ở đơn vị, địa phương; những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự được phát hiện, giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ; chất lượng xử lý, giải quyết vụ việc, vụ án được tốt hơn, nhất là các vấn đề phức tạp đã được xử lý kịp thời, sâu sát. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 22%; vi phạm luật Lâm nghiệp giảm 51 vụ so với cùng kỳ năm 2022; các vụ án khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng thẩm quyền; việc bắt, giữ, giam, phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam… đúng quy định pháp luật. Các nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh được tập trung triển khai tích cực. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng; giám định, định giá tài sản; công tác chuyển giao, tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm có nhiều chuyển biến rõ nét. Tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp được duy trì ổn định và thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tư pháp.      Các lực lượng Công an, Quân sự duy trì và thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tham mưu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt kết quả tốt. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án bảo đảm theo quy định pháp luật và theo tinh thần cải cách tư pháp. Ngành Công an điều tra, khám phá 167/189 vụ, làm rõ 245 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; Khởi tố 453 vụ, 591 bị can; kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 430 vụ, 575 bị can. Tổ chức bắt, vận động đầu thú, thanh loại 18 đối tượng. VKSND hai cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự 670 vụ, 797 bị can; quyết định truy tố 454 vụ, 616 bị can; kiểm sát xét xử sơ thẩm thụ lý 534 vụ, 752 bị cáo; phúc thẩm thụ lý 66 vụ, 77 bị cáo. Tóa án nhân dân hai cấp đã giải quyết 1.598/2053 vụ việc các loại; ban hành quyết định thi hành án đối với 622 bị án đúng thời hạn, không để xảy ra tồn đọng, kéo dài. Cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp đã thi hành xong 2.189 việc/25,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 92,4% về việc, 23,8% về tiền.Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về PCTNTC được các cấp, các ngành quan tâm tăng cường tổ chức thực hiện. Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh tập trung chỉ đạo xử lý nhanh, có hiệu quả các vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 

1. Các cấp, các ngành tiếp tục chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP; chỉ đạo nắm chắc tình hình an ninh, trật tự; phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác PCTNTC và CCTP. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, đầu tư công; quản lý, sử dụng, khai thác đất đai, tài nguyên, khoáng sản; hoạt động đấu thầu, đấu giá; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành. Chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, quản lý các cấp.

 

3. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân và quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thủ tục, trình tự quy định, không để tình trạng vụ việc tồn đọng, bức xúc, đơn thư kéo dài, vượt cấp

 

4. Các cơ quan tư pháp nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc; tập trung giải quyết hiệu quả các tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; hạn chế đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ giữa các cơ quan tố tụng, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

 

5. Các cơ quan khối nội chính tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong khối; với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, PCTNTC. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có dũng khí đấu tranh; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác nội chính, PCTNTC và CCTP.

 

 

Đoàn Thị Thu Huyền, Ban Nội chính Tỉnh ủy

Bài trướcHiệu quả phong trào “Dân vận khéo” của các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh  
Bài tiếp theoUBKT Huyện ủy Pác Nặm: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024