Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện chức năng “đội quân công tác”, những năm qua LLVT tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027” (Đề án 1371) và công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm tự học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật; xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, phát huy vai trò của Nhân dân.

Ban Chỉ đạo 50 Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 750

Trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã cụ thể hóa thành chủ trương, biện pháp lãnh đạo trong Nghị quyết nhiệm kỳ và hằng năm, quý, tháng. Ban hành 70 Nghị quyết chuyên đề, 50 Quyết định, Quy chế, Kế hoạch ở các cấp liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án 1371 và công tác PBGDPL. Phân công cấp ủy viên phụ trách và tổ chức kiểm tra chặt chẽ, kịp thời chấn chỉnh sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện. Lấy kết quả triển khai thực hiện đề án 1371 và công tác PBGDPL làm một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân hằng năm.

Bộ CHQS tỉnh đã ban hành quyết định thành lập, thường xuyên kiện toàn và duy trì hoạt động có nền nếp của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL, Ban Chỉ đạo thực hiện đề án 1371, Tổ tư vấn tâm lý pháp luật các cấp, bảo đảm đúng thành phần, phát huy được năng lực, trách nhiệm của từng thành viên. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn để xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện Đề án 1371 và công tác PBGDPL đạt hiệu quả thiết thực. Tổ chức quán triệt cho 100% cán bộ, chiến sĩ những nội dung cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyên truyền PBGDPL, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Tổ chức học tập đầy đủ các chuyên đề giáo dục pháp luật theo kế hoạch. Ngoài các chuyên đề đã xác định, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lồng ghép nội dung PBGDPL với chương trình giáo dục chính trị cơ bản và giáo dục thường xuyên; thông qua sinh hoạt các tổ chức, chế độ giao ban, hội họp, thông báo chính trị, thời sự để tuyên truyền PBGDPL. Duy trì có nền nếp mô hình “mỗi tuần 01 điều luật”, “ngày pháp luật”, “ngăn sách, tủ sách pháp luật”; “mỗi tuần xử lý một tình huống tư tưởng”. Hưởng ứng tích cực “Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hằng năm. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở trong công tác tuyên truyền PBGDPL với 48 buổi tọa đàm, liên hoan, giao lưu văn nghệ; 36 tin, bài phát thanh nội bộ; 37 pa nô, 65 băng zôn có nội dung tuyên truyền về nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật. Đa số cán bộ chiến sỹ LLVT tỉnh chấp hành nghiêm Pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Đặc biệt trong 5 tháng đầu năm 2024, toàn LLVT tỉnh không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Phối hợp với Sở Tư pháp mời Bộ Tư pháp tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng báo cáo viên pháp luật cho 210 lượt người; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội về những sự kiện quan trọng của đất nước, vụ việc phức tạp ở địa phương; phối hợp với Công an tỉnh và phòng Điều tra hình sự Quân khu tổ chức 05 buổi tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước cho 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ; Phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh tỉnh tổ chức 6 lượt tuyên truyền phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự cho Nhân dân các địa phương; phối hợp với Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh xây dựng 60 chuyên trang, chuyên mục quốc phòng toàn dân, 190 tin, bài, ảnh tuyên truyền về hoạt động của LLVT và công tác PBGDPL.

Phối hợp với ngành tư pháp địa phương tổ chức 8 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín ở địa phương cơ sở; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã, phường, thị trấn, các trường phổ thông dân tộc nội trú tổ chức 55 buổi chiếu phim màn ảnh rộng, giao lưu văn nghệ kết hợp tuyên truyền PBGDPL, phát 9.800 tờ rơi có nội dung kèm hình ảnh giáo dục pháp luật sinh động; tổ chức 14 Hội thi tìm hiểu pháp luật cấp cơ sở theo các cụm xã bằng hình thức sân khấu hóa; phối hợp với ngành văn hóa địa phương xây dựng, căng treo hàng trăm pano, áp phích, cổng trào, băng zôn khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền PBGDPL. Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan đơn vị trong LLVT tỉnh đã tổ chức 20 đợt dã ngoại làm công tác dân vận với 3.200 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia giúp nhân dân lao động sản xuất, thu hoạch mùa vụ, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp, cũng như đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật và người có uy tín ở cơ sở. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, kiến thức cơ bản về pháp luật góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng, phương pháp PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. Từ năm 2022 đến nay, đã cử 04 lượt báo cáo viên tham gia bồi dưỡng trực tiếp cấp toàn quân, 28 lượt báo cáo viên tham dự hội nghị cấp tỉnh, tổ chức 34 lượt hội nghị trực tuyến bồi dưỡng báo cáo viên toàn quân tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Với việc triển khai đồng bộ các nội dung, hình thức, biện pháp trên đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thể hiện rõ vai trò của LLVT tỉnh trong công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật ở cơ sở.                                                                                                  Hà Nam Trang, Bộ CHQS tỉnh

Bài trướcBảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh
Bài tiếp theoKhai mạc Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội