Những kinh nghiệm rút ra từ chỉ đạo Đại hội điểm MTTQ cấp huyện

Sáng ngày 16/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Na Rì tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện. Đây là đại hội “điểm” để rút kinh nghiệm chung cho đại hội MTTQ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Na Rì lần thứ XVII nhiệm kỳ 2024-2029

 

Theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Na Rì đã tập trung cao độ, hoàn thiện các nội dung công việc để tiến hành Đại hội thành công tốt đẹp theo đúng kế hoạch của tỉnh, trở thành sự kiện chính trị quan trọng, có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Uỷ ban, Ban Thường trực cơ bản đã bám sát hướng dẫn của MTTQ tỉnh, được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, bố cục rõ ràng. Số lượng, chất lượng các bài tham luận được chuẩn bị tốt, đa dạng về nội dung và đối tượng tham luận. Công tác nhân sự Đại hội thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đúng cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng, đại biểu chính thức tham dự đại hội đảm bảo tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm cho thành công của đại hội Chương trình Đại hội xây dựng theo hướng dẫn, được tổ chức thành 02 phiên. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đúng chương trình, nội dung, kịch bản, Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, trang nghiêm. Ban Tổ chức Đại hội thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, như: tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ các cấp gắn với những hoạt động cụ thể; tuyên truyền trực quan trên các trục đường, khu dân cư, nơi diễn ra Đại hội.

Qua chỉ đạo điểm Đại hội đại biểu MTTQ huyện Na Rì, rút ra một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, về công tác tuyên truyền, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố phải có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội MTTQ các cấp, trọng tâm là triển khai thực hiện kế hoạch đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội. Đồng thời, tập trung tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và bằng nhiều hình thức trực quan sinh động (panô, khẩu hiệu, áp phích, băng giôn,…) vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, vừa tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa chính trị của Đại hội.

Thứ hai, đối với báo cáo chính trị, trên cơ sở hướng dẫn và tham khảo dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VII, ý kiến góp ý của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để đánh giá đúng tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và các tầng lớp nhân dân, khẳng định rõ vai trò, vị trí của MTTQ trong kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng ở địa phương thông qua Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024; đánh giá cụ thể kết quả đạt được của từng chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ nhiệm kỳ trước đã đề ra để đưa ra những nhận định, phương hướng, giải pháp, mục tiêu cụ thể cho từng chương trình hành động của Uỷ ban MTTQ cấp huyện trong nhiệm kỳ mới, trong đó, nhấn mạnh những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, giải pháp rõ ràng, có tính khả thi, phù hợp với thực tế nhưng phải mang tính đột phá để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của MTTQ trong tình hình mới.

Thứ ba, quá trình xây dựng đề án nhân sự khóa mới phải căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, tình hình thực tế của từng địa phương để chọn cử giới thiệu nhân sự bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Thứ tư, Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố cần tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng nội dung và chương trình điều hành, quản lý đại hội. Kịch bản điều hành chung đại hội và hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban MTTQ huyện, thành phố khoá mới cần chuẩn bị chu đáo, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết; lựa chọn nội dung, chủ đề tham luận phong phú nhằm thể hiện sinh động, nổi bật kết quả đạt được của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, thành phố.

Từ những kinh nghiệm trên, các đơn vị vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo để tổ chức thành công đại hội của đơn vị mình, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trương Thu Dịu, MTTQ tỉnh

Bài trướcHuyện Chợ Mới sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
Bài tiếp theoHuyện ủy Ngân Sơn tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 19 đảng viên