Hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh về “Tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029”, đến ngày 20/5/2024, đã có 109 Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở tổ chức thành công Đại hội theo tiến độ đề ra.

 

 Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở tại xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm

 

Theo đó, công tác tổ chức Đại hội được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính dân chủ, đúng nguyên tắc, khoa học và trình tự. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đã được thực hiện đồng bộ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong hội viên và thanh niên. Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự được thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình, 100% đơn vị hiệp thương cử Chủ tịch Hội trực tiếp tại Đại hội.

Điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ này thể hiện ở việc ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong tổ chức Đại hội như: Quét mã QR để nhận tài liệu, văn kiện Đại hội; xây dựng phóng sự báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 – 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới… Bên cạnh đó, các đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện các công trình, phần việc, thể hiện tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ hướng về ngày hội lớn của thanh niên.

Thành công của Đại hội cấp cơ sở trong toàn tỉnh đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh; sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam cấp huyện cũng như tinh thần chủ động, đoàn kết, dân chủ của hội viên, thanh niên các đơn vị. Đồng thời, đây là tiền đề để tiến tới tổ chức Đại hội cấp huyện xong trước 31/7/2024; cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 10 năm 2024.

Hoàng Thị Thu Hoài, Tỉnh đoàn

Bài trướcCử tri và Nhân dân đánh giá rất cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Bài tiếp theoThường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên họp tháng 5/2024